Rolduc Abbey, The Netherlands
June 16 - 19, 2019
ICBZM 2019
4th International Conference on Bioinspired and Zwitterionic Materials (ICBZM2019)
Rolduc Abbey
The Netherlands
June 16 - 19, 2019

Chair

G. Julius Vancso

ICBZM 2019 Chair: G.J. Vancso, University of Twente

University of Twente  

The Netherlands

                                                                                                   

Co-Chair

Han Zuilhof

ICBZM 2019 Co-Chair: H. Zuilhof, University Wageningen

Wageningen University

The Netherlands

 

Co-Chair Short Course

Sissi de Beer

ICBZM 2019 Co-Chair Short Course: Sissi de Beer, University of Twente

University of Twente

The Netherlands

 

 

Treasurer

Clemens Padberg

Clemens Padberg, Treasurer of ICBZM 2019

secretary@icbzm-conferences.org

Meeting secretary

Marion Steenbergen

Marion Steenbergen, Meeting Secretary of ICBZM 2019

secretary@icbzm-conferences.org                                  

 

Committee members

Jian Ji

Zhe Jiang University                        

China                                                                                                  

Shaoyi Jiang

University of Washington

USA                   

Kazuhiko Ishihara

University of Tokio          

Japan

 

 

Yasuhiko Iwasaki

Kansai University

Japan                                                                                                   

Webmaster

Klara Vancso

The Netherlands